Wajibu wa Wakala

Wajibu wa Wakala kwa Mmiliki

Wakala atawajibika kuwasilisha malipo yote ya Mteja kwenye Ofisi za Kibaba MFS au Bibo Solutions Ltd au Mpesa/tiGO Pesa au Benki kabla huduma haijaanza kutolewa. Wakala hato ruhusiwa kutoza zaidi ya 10% ya bei pendekezwa, hii aihuishi Mapatato ya Wakala na Wateja wake juu ya Mafunzo ya matumizi ya Kibaba MFS.

Wakala atawajibika kuleta taarifa zote muhimu zikiwemo (Simu, email, anuani ya Posta na Eneo) za Kikundi anacho kisajiri, hii itasaidia kuvifikia vikundi ambapo Wakala atakua ameacha uwakala.

Forum Moderator

About The Author