Fedha za Jamii

Hapa utaingiza fedha kwa ajiri ya Mfuko wa Jamii.

  1. Kwanza chagua jina la Mwanachama
  2. Ingiza fedha kwa kipengele jamii – Kipengele hiki ni si cha kuongeza bali kipo by default, na kiasi chake kinawekwa kwenye Sheria za Kikundi.
  3. Sehemu zine zote huja baada ya kuongeza mfuko au mifuko mipya kwa shughuli maalum.

Was this article helpful?

Related Articles